Stav služieb - webhosting

Služba

Webserver (HTTP)
Webserver (HTTPs)
Súborový server
IMAP MailServer
SMTP MailServer
POP3 MailServer

Protokol

HTTP (80)
HTTPS (443)
FTP (21)
IMAP (993) SSL
SMTP (465) SSL
POP3 (995) SSL

Stav služby

V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku

Služba

Súborový server / SSH
Menný server (NS1)
Menný server (NS2)
Menný server (NS3)
Menný server (NS4)

Protokol

SFTP/SSH (22)
DNS (53)
DNS (53)
DNS (53)
DNS (53)

Stav služby

V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku

Virtualizácia

V poriadku

DIGI Cloud

V poriadku

Infraštruktúra

V poriadku

Dátové centrum

V poriadku

Stav interných systémov

Služba

Podniková VPN
Office infraštruktúra
Webserver
Switch S1
Switch S2
Switch S3
Routing R1

Protokol

UDP/LACP
TCP/LACP
TCP/LACP
LACP
LACP
LACP
LACP

Stav služby

V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku

Služba

Proxy server
Firewall
Virtualizačné centrum
DATACLOUD D1
DATACLOUD D2
Backup CLOUD B1
LACP (Agregácia)

Protokol

TCP
LACP
TCP/UDP/LACP
TCP/UDP/LACP
TCP/UDP/LACP
TCP/UDP/LACP
LACP

Stav služby

V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku
V poriadku

image image image image

Poďme spolupracovať

Začneme budovať úspešný projekt?

Idem do toho!