Pre každý váš budúci projekt je výber správneho programovacieho jazyka kľúčový.

 

V súčasnosti  sú pod neustálym vývinom a ich počet ustavične vzrastá, čo spôsobuje ťažšiu orientáciu pre bežných používateľov.

 

Programovací jazyk – klasifikuje sa ako súbor formálnych pravidiel, prostredníctvom ktorých vytvára programátor softvér. Výsledný program následne interpretuje a vykoná požadované funkcie. Programovacie jazyky majú rôzne stupne zložitosti, meradlá popularity či ukazovatele dopytu.

 

Medzi tie najvyužívanejšie možno zaradiť:

 

Java – častým a obľúbeným jazykom vo veľkých organizáciách, vysoký dopyt na trhu. Známy pre svoju univerzálnosť a stabilitu. Charakterizuje ho predovšetkým presnosť kódu, programy môžu v zásade bežať pod rôznymi operačnými systémami a pritom ďaľšie modifikácie nie sú potrebné. Dôležitými parametrami sú aj bezpečnosť a prehľadnosť. Má rozsiahlu sieťovú knižnicu. Využiteľný pre vývoj videohier a aplikácií. Zaraďuje sa k hlavnému vývojárskemu nástroju pre Android. Programy postavené na tomto type jazyka našli uplatnenie v najrôznejších oblastiach ľudského života. Medzi najznámejšie patria Minecraft a OpenOffice.

 

Python – veľmi žiadaným jazykom na trhu napriek jeho zložitosti. Postavený na základoch flexibilnej a robustnej sémantiky. Obsahuje široké spektrum funkcií, ktoré ho posúvajú na vyššiu úroveň. Poskytuje jednoduché čítanie kódu a má štandardnú knižnicu. Ľahko integruje s webovými službami. Vyznačuje sa silnou online komunitou. Má rozsiahlu využiteľnosť, vhodný najmä pri tvorbe webových stránok a vedeckých výpočtoch. Používa sa v oblastiach informačných technológií a dizajnu. Jazyk využívajú aj platformy ako Google, Instagram či YouTube.

 

HTML – hypertextový značkovací jazyk, obsahuje odkazy a preddefinované značky. Častým nástrojom pre tvorbu webov. Vytvára a štrukturalizuje sekcie, odseky nadpisy a odkazy na aplikáciách. Nedokáže však vytvoriť dynamické funkcie. Má množstvo dostupných zdrojov a je ľahko integrovateľný s inými jazykmi. Vyniká jednoduchým využitím a viacerými funkciami. Predstavuje natívny prvok každého jedného prehliadača. Má veľké zastrešenie v dizajne, v informačných technológiách, v manažmente či inžinierstve. Jzyk využíva aj organizácia Apple.

 

PHP – obľubený skriptovací jazyk pre vývoj dynamických aplikácií a webových stránok. Začleňuje sa priamo do štruktúry jazyka HTML. Bohatá zásoba funkcií, kombinuje vlastnosti programovacích jazykov. Je multiplatformový a univerzálny programovací jazyk. Vyznačuje sa efektívnou prrácou s databázami. Nie je náročný na učenie a môže byť využiteľný vo všetkých operačných systémoch a webových serveroch. Najväčšími používateľmi sú Wikipedia, Facebook a WordPress.

 

C++ – moderna verzia jazyka C, využíva sa pre vývoj aplikácií náročnejších na výpočtovú silu. Je nesmierne komplexný, ťažšie sa učí. Maximálne prenositeľný jazyk medzi rôznymi platformami. Umožňuje vyytvárať, rýchle, rozsiahle a výkonné programy. Zabudovaná štandardná knižnica šablón. Patrí k najrozšírenejším jazykom na svete. Vystihuje ho univerzálnosť a objektová – orientálnosť. Má veľkú online podporu pre používateľov. Častým pracovným nástrojom vo firmách Google či Amazon.

 

Vo všeobecnosti sa nedá určiť najlepší jazyk, každý z nich má svoje výhody i nevýhody. Sám programátor sa rozhodne podľa svojich preferencií, ktorý z nich mu pri práci vyhovie najlepšie. Nezabúdajte však na pravidlo: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.  Naša spoločnosť stavia svoje projekty primárne na jazykocch Laravel, PHP, HTML a CSS. 

 

 

Pridaj komentár

image image image image

Poďme spolupracovať

Začneme budovať úspešný projekt?

Idem do toho!