image image image image image image

Nepodceňujte audit. Je odrazom bezpečnosti vašich informačných systémov

Nepodceňujte audit. Je odrazom bezpečnosti vašich informačných systémov

 

Pri informačných systémoch je dôležité dbať na správne fungovanie všetkých procesov. Na základe auditu sa kompletne zhodnotí a zmapuje aktuálny stav informačných systémov a navrhnú sa potrebné riešenia smerujúce k odstráneniu ich nedostatkov. Ide o účinný prostriedok, ktorý slúži ako zrkadlo bezpečnosti.

 

Bezpečnostný audit – spravidla vyjadruje ohodnotenie zabezpečenia informačného systému, procedúr či praktík, ktorým môžu komponenty čeliť. Realizovaný audit v IT sa vzťahuje  nielen na bezpečnostné problémy s IT systémami ale adresuje riziká softvéru, hardvéru a obchodných procesov. Zameriava sa predovšetkým na ich riziká a analýzu. Audit sa dá vykonávať na rozličných úrovniach.

 

Prečo vykonávať audit

  • preverenie aktuálneho stavu
  • plnenie normatívnych a legislatívnych nárokov
  • možná revízia kvality a efektivity zavedených opatrení

 

Nechajte si od nás odporučiť optimálne a najefektívnejšie riešenie informačného systému pre vašu spoločnosť. Ľahko určíme slabé a silné stránky vašej počítačovej siete.

 

 

Zabezpečíme:

  • posúdenie zraniteľnosti
  • kontrola zariadení a siete
  • analýza malvéru a incidentov
  • DDoS a Brute – Force simulácie
  • Vstupný protokol s odporúčaním

 

Ak chcete vedieť či je vaša IT infraštruktúra správne nastavená, neváhajte nás kontaktovať a my vám radi poradíme.

Pridaj komentár

image image image image

Poďme spolupracovať

Začneme budovať úspešný projekt?

Idem do toho!