Nepodceňujte audit. Je odrazom bezpečnosti vašich informačných systémov

 

Pri informačných systémoch je dôležité dbať na správne fungovanie všetkých procesov. Na základe auditu sa kompletne zhodnotí a zmapuje aktuálny stav informačných systémov a navrhnú sa potrebné riešenia smerujúce k odstráneniu ich nedostatkov. Ide o účinný prostriedok, ktorý slúži ako zrkadlo bezpečnosti.

 

Bezpečnostný audit – spravidla vyjadruje ohodnotenie zabezpečenia informačného systému, procedúr či praktík, ktorým môžu komponenty čeliť. Realizovaný audit v IT sa vzťahuje  nielen na bezpečnostné problémy s IT systémami ale adresuje riziká softvéru, hardvéru a obchodných procesov. Zameriava sa predovšetkým na ich riziká a analýzu. Audit sa dá vykonávať na rozličných úrovniach.

 

Prečo vykonávať audit

  • preverenie aktuálneho stavu
  • plnenie normatívnych a legislatívnych nárokov
  • možná revízia kvality a efektivity zavedených opatrení

 

Nechajte si od nás odporučiť optimálne a najefektívnejšie riešenie informačného systému pre vašu spoločnosť. Ľahko určíme slabé a silné stránky vašej počítačovej siete.

 

 

Zabezpečíme:

  • posúdenie zraniteľnosti
  • kontrola zariadení a siete
  • analýza malvéru a incidentov
  • DDoS a Brute – Force simulácie
  • Vstupný protokol s odporúčaním

 

Ak chcete vedieť či je vaša IT infraštruktúra správne nastavená, neváhajte nás kontaktovať a my vám radi poradíme.

Pridaj komentár

image image image image

Poďme spolupracovať

Začneme budovať úspešný projekt?

Idem do toho!