Majte svoje firemné dáta v bezpečí. Zálohujte pravidelne a automaticky.

 

K strate vašich strategických dát môže dôjsť z rôznych dôvodov. Väčšinou to býva podmienené softvérovou i hárdverovou chybou, krádežou či hackerským útokom. Buďte preto obozretní a zálohujte si pravidelne svoje dôležité súbory. 

 

Posuňte zálohovanie a obnovu dát na vyššiu úroveň

 

Stavte na snapshoty. Pojem štandartne vyjadruje schopnosť zaznamenať stav pamäťového zariadenia k danému okamžiku, ktorý môže slúžiť pre rýchlu obnovu dát. Na základe vytvorenej snímky sa dokáže vrátiť celý obraz disku vrátane stavu operačného systému. Technológia pritom zhromažďuje iba toľko informácií, koľko potrebuje k vráteniu zmeny, čím zaberá menší priestor ako klasická záloha. Vytváranie jednotlivých snímok je však podmienené veľkou kapacitou dátového úložiska. Plnia dôležitú funkciu najmä v prípade virtuálnych privátnych serverov. Snímka funguje ako podrobný obsah a používateľovi poskytuje dostupné kópie údajov, ku ktorým sa môžu vrátitť. Predstavuje rýchlu a jednoduchú metódu vhodnú využiť na aktiváciu funkcií. Vyjadruje užitočný doplnok pri zálohovaní, nepovažuje sa však za úplnu náhradu za tradičnú zálohu. 

 

Uložte si dáta na disky 

 

Viete čo vyjadruje pojem RAID? Ide o metódu, ktorá slúži na zabezpečenie dát proti zlyhaniu disku alebo na zvýšenie výkonu. Dáta sa ukladajú špecifickým spôsobom na viac nezávislých diskov, na základe čoho sa vytvorí úložisko, ktoré operačný systém serveru vníma ako jednu logickú jednotku.  Pred zmazaním dát vás však táto technológia neochráni. Zvyšuje rýchlosti jednotlivých diskových operácií a spoľahlivosť pevných diskov vzrastá tiež. Spoľahlivo pokrývajú rôzne potreby a výrazne vás chránia pre fyzickými výpadkami. Raidy sa na korporátnej úrovni používajú už dlhšiu dobu, najmä vďaka objemu a dôležitosti informácií s ktorými narábajú a potrebe uchovávať ich v bezpečí. Umožňujú lepšiu odolnosť voči chybám a ponúkajú dostatok úložnej kapacity. 

 

V súčasnosti je možné na trhu nájsť rôzne typy Raidov, medzi najznámejšie patria:

 

Raid 0: dáta sú uložené medzi dvomi diskami. Najväčší zisk predstavuje v čítaní a v zápise. Na základe použitia dvoch diskov sa čas potrebný na čítanie a zápis eliminuje na polovicu. Umožnuje nielen zvýšenie kapacity ale i dát. Používa sa pre nekritické informácie alebo ako dočasná vyrovnávacia pamäť. 

 

Raid 1: využíva sa najčastejšie, pole je tvorené väčšinou z dvoch diskov, medzi ktorými sa dáta zrkadlia.  V rýchlosti zápisu je však pomalší, pretože dáta zapisuje až na dvakrát. Aj napriek horšiemu výkonu vytvára bezpečnú kópiu. Predstavuje vhodnejší spôsob pre uloženie kritických dát, chráni pred fyzickým výpadkom. 

 

Raid 5: časté využite v datacentrách, pozostáva minimálne z troch diskov a vytvára samoopravný kód. Dokáže tak obnoviť pôvodné dáta. Výhodou je dvojnásobná rýchlosť čítania, no nižšia rýchlosť zápisu. 

 

Raid 6: podobá sa na Raid 5,  skladá sa minimale zo štyroch diskov, rozdiel vo vypočítaní samoopravných kódov. Je odolnou metódou voči odstaveniu dvoch diskov naraz. Ohľadne zápisu predstavuje nízky výkon. Horší je i v pomere cena a kvalita.

 

Mnohé spoločnosti spochybňujú zálohovanie a vnímajú to skôr ako zbytočný náklad. Až pri strate strategických údajov zistia, že sa im šetrenie nevyplatilo. Nemusíte pritom zamestnávať IT odborníkov, efektívne môžete siahnuť po externých riešeniach. Práve zálohovanie spadá do činností, ktoré je možné veľmi komfortne outsourcovať. Stačí vám len osloviť spoločnosť, ktorá sa špecializuje na zálohovanie, ochranu dát a vaše údaje môžete mať uchované v bezpečí. 

Pridaj komentár

image image image image

Poďme spolupracovať

Začneme budovať úspešný projekt?

Idem do toho!