cloud-computing-iaas-saas-paas

Spoznajte kľúčové služby, vďaka ktorým sa nestratíte vo svete moderného IT

 

Ak sa ako spoločnosť začnete postupne zaujímať aj o možnosti využitia služieb a riešení nasadených v cloude, je len otázka času, kedy sa stretnete s pojmami ako IaaS, PaaS a SaaS. Čo však tieto tri termíny znamenajú.

 

Cloud computing nie je sektor, ktorý je  normovaný len pre odborníkov na informačné technológie. V súčasnosti jeho prednosti dokáže zúročiť naozaj každý. Oblasť vie byť prínosná nielen pre väčšiu nadnárodnú korporáciu ale dopomôcť môže aj menšej firme. Vymoženosti cloudu dnes do veľkej miery vypomáhajú spoločnostiam v ich každodennom chode.

 

Ak sa predsa len rozhodnete pre možnosti využitia služieb a riešení nasadených v cloude, určite sa nevyhnete špecifickej terminológií. Preto vám predstavíme najčastejšie a veľmi dôležité pojmy:

 

  • IaaS – Infraštruktúra ako služba

  • PaaS – Platforma ako služba

  • SaaS – Softvér ako služba

 

Uvedené označenia predstavujú tri alternatívy dodania cloudových služieb. Pre lepšie upresnenie vyjadrujú, akú kombináciu hardvéru a softvéru sa poskytovateľ informačných služieb zaväzuje poskytovať svojmu zákazníkovi.

 

Jedným zo základným komponentom je IaaS. V tomto prípade si klient prevádzkuje a optimalizuje vlastný softvér a od poskytovateľa si prenajíma hardvér v podobe virtuálneho servera. Výhodou je, že poskytovateľ zabezpečuje celú údržbu hardvéru a zodpovedá sa za prípadne chyby v systéme. Jedná sa o základnú službu, ktorá je cenovo dostupná. Zákazník sa však musí svojvoľne starať nielen o softvér ale aj o aktualizácie operačného systému a bezpečnostné updaty.

 

Vďaka službe PaaS si klient prenajíma hardvér a aplikačné prostredie, nie však samotnú aplikáciu. Podľa potreby zahŕňajú platformy aj operačný systém alebo iný súvisiaci softvér. Služba je zameraná skôr na vývojárov, ktorým umožňuje rýchlo otestovať používanie nových jazykov, operačných systémov, databáz a ďalších vývojových technológií.

 

Posledným skloňovaným termínom je SaaS. Ide o spôsob prenajímania softvéru, kedy klient používa softvér formou služby prostredníctvom internetu. Zákazník si tak nemusí nakupovať technické vybavenie ani žiadne softvérové licencie a nestará sa ani o dáta. To znamená, že prevádzkovateľ poskytuje softvér ako službu, za ktorú si zákazník platí a zároveň ponúka hosting na svojom technickom vybavení.

Pridaj komentár

image image image image

Poďme spolupracovať

Začneme budovať úspešný projekt?

Idem do toho!