image image
img
img img

NONSTOP POTRAVINY

Projekt bol výzvou už od počiatku. Majiteľ NONSTOP-Potravín nás oslovil s problémom nesúladov databázy produktov a cien. Systém (softvér) v ktorom spoločnosť evidovala skladové zásoby a vykonávala predaj prostredníctvom pokladní, nesynchronizoval správne cenník a skladové položky. Tzv. kombinoval údaje nelogickým spôsobom. Výsledkom problému bol predaj tovaru za nesprávnu cenu, zlá synchonizácia skladových zásob a neprehľadná orientácia v cenníkových položkách.

DIAGNÓZA:

Nasadený systém nebol vhodný pre prácu s viac ako 1000 položkami v cenníku. Databázový systém nebol postačujúci a serverové riešenie bolo potrebné vymeniť.

VÝSLEDOK:

Naša spoločnosť implementovala nový ERP systém, inovovala sieťové riešenie fungovania prevádzky typu klient / server, zabezpečila podnikovú sieť prostredníctvom VPN a následne vykonala prevod cenníku a skladových položiek zo starého systému vrátane počiatočnej inventúry. Výsledkom našej práce je potvrdené zvýšenie tržieb vzhľadom na správne účtovanie položiek a jednoduchšia orientácia v skladovom hospodárstve.

image image image image

Poďme spolupracovať

Začneme budovať úspešný projekt?

Idem do toho!